Sveriges smutsigaste industri har blivit miljösnällare

2015-03-31

Sverige har en enda tillverkare av primäraluminium, ett aluminiumsmältverk i Sundsvall vid namn Kubikenborgs Aluminium – Kubal. Kubal stod för nästan hela Sveriges utsläpp av PFC (en växthusgasgrupp som omfattas av Kyotoprotokollet) 2008 men har nu tack vare investeringar i modern teknik minskat sina utsläpp med hela 82 % sedan dess.

NyTekniks Fredrik Lundberg har pratat med ett flertal personer med kopplingar till Kubal och de alla konstaterar samma sak; att en märkbar förbättring har skett. Tidigare var Kubal förknippat med en mycket speciell doft som förekom i Sundsvall, speciellt under sommaren, men som numera är knappast märkbart. Den tidigare hemska arbetsmiljön med kolstoff som yrde i luften och öppna ugnar har bytts ut mot en där alla ugnar är slutna och utsläpp går till en reningsanläggning istället för rakt ut i lokalerna. 

Bakgrunden till ombyggnaden var hot från EU om produktionsstopp om inga åtgärder togs för att uppnå miljökraven. De ryska ägarnas satsningar på ny teknik har inneburit att dessa krav numera uppnås samt att kravet på ansiktsmask inom Kubals väggar tagits bort.

En förbättrad arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan är inte de enda fördelarna med investeringen, produktionen har även den fått ett uppsving. Ett sätt att öka sin produktion är att använda sig av rätt typ av kabelskor och kontaktpressingsverktyg. Både kabelskor och kontakpressningsverktyg av hög kvalité finns hos Miltronic. Kubal slog rekord 2013 med över 130 000 producerade ton aluminium – en ökning på 30 % jämfört med tidigare siffror. Kubal är numer ett exemplariskt företag, de ökar sin vinst samtidigt som de blir mer miljövänliga, något många företag strävar efter.