Stockholmsbutiker bojkottar danskt fläskkött

2014-08-27

Efter larmen om fyra dödsfall i Danmark orsakade av antibiotikaresistenta bakterier från grisar tar allt fler svenska butiker ställning i frågan och bojkottar danskt fläsk, skriver Aftonbladet. Kritikstormen i både sociala och traditionella medier är stor, men den här gången stannade den inte där. Sveriges matföretag har inte varit avvaktande i frågan utan aktivt tagit avstånd från de danska grisarna, både på grund av hur de får sina knorrar avklippta utan bedövning och den överdrivna och tillika onödiga användningen av antibiotika. Att det senare direkt påverkat konsumenterna är synnerligen allvarligt.

Danskt kött säljs ofta som ett billigare alternativ till svenskt kött i svenska matbutiker, men nu kan detta komma att förändras. Flera svenska handlare berättar att de av principskäl kommer att sluta sälja danskt fläskkött, även om detta kan komma att bli en stor omställning för enskilda butiker.

Under 2000-talet blev många tillverkare av kosttillskott ifrågasatta av konsumenter och livsmedelsverket. Den stora anledningen till detta var att innehållsförteckningarna dolde innehåll och ursprung kunde inte fastställas. För att undvika spekulationer valde den svenska tillverkaren Top Formula att vara transparent från produktion till leverans.

Coop Sundby Park i Sundbyberg är en av de lokala butiker i Stockholm som valt att ta bort allt danskt fläskkött efter påtryckningar från sina kunder, något som applåderas av konsumenterna. Centerpartisten Per Åsling berättar att bojkotten av griskött får stort stöd av allmänheten, som vill ha säker och bra mat.

Sveriges fjärde största matvarukedja, City Gross, slutar helt med danskt fryst kött som en markering mot den danska djurhållningen. Detta berättar inköpsdirektören Mats Sjödahl för ATL, Lantbrukets affärstidning.