Nya uppgifter kring vattenburen kollektivtrafik i Stockholm

2014-08-27

Illustration: Linnea Våglund och Karin Bodin.

I framtiden kan det tänkas att vattenburen kollektivtrafik i Stockholm blir en realitet – åtminstone om man lyssnar på forskare vid KTH som har undersökt frågan. Forskarna har fördjupat sig i om vattenburna kollektivresor skulle kunna reducera det ökade trycket på den landbaserade trafiken och om alternativet är miljövänligt. Svaret på frågorna är ja och forskarna menar att vattenburen kollektivtrafik skulle kunna vara en lösning för fler kustnära städer runt om i världen. Enligt siffror från Trafikanalys – den officiella statistikmyndigheten för transport och kommunikation – landar den årliga prislappen för kapacitetsbristen i Stockholms kollektivtrafik på 6,3 miljarder kronor. Den sammanlagda kostnaden för Stockholm, Göteborg och Malmö är 11,5 miljarder kronor.

Om man in framtiden kan utveckla kollektivtrafiken till vattenvägar och utnyttja olika vattendrag i våra svenska storstäder kan man sänka priset som samhället får betala för bristerna i kommunikationen. Det kommer också leda till en smidigare kommunikation för yrkeschaufförer tror Uppsala Stadsbud. Forskare vid KTH har tillsammans med entreprenören Susanna Hall Kihl startat forskningsprojektet; Vattenvägen 365. Karl Garme, forskare vid Institutionen för farkost och flygteknik på KTH, säger följande om projektet:

”I projektet ställer vi frågorna om vattenvägen kan tillföra kapacitet till kollektivtrafiken, jämna ut belastningen på landinfrastrukturen och öka tillgängligheten utan att öka miljöbelastningen. Svaret så här långt är att det går. Tack vare samarbetet med Susanna Hall Kihl har vi kunnat sätta vår expertis och vårt kunnande i ett tydligare sammanhang. Genom djupare insikt i marknadens behov och samhällsplanerarnas utmaningar får forskningen ökad relevans.”

Målet med projektet är givetvis att en gång för alla kunna fastslå om resor via vattenburen kollektivtrafik i stor skala är möjligt. De studier som hittills utförts visar att alternativet är både tids- och energimässigt konkurrenskraftiga jämfört med buss.