Ny studie kartlägger möjligheterna för kollektiv båttrafik i Stockholm

2014-08-22

Kollektiv båttrafik på Stockholms vatten är ett ämne som debatterats fram och tillbaka under lång tid. För att en fungerande båtpendling ska kunna bli hållbar ur både ekonomiska och miljömässiga perspektiv måste vissa förutsättningar finnas. Framförallt behövs blocköverskridande överenskommelser mellan de politiska partierna, kommuner och landsting. Detta framgår i en ny intervjustudie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.

Den nya studien går under namnet ”Förutsättningar för en hållbar kollektivtrafik på vatten i Stockholmsregionen”. Länsstyrelsen i Stockholm har bekostat projektet tillsammans med Strömma Turism och Sjöfart. I studien har IVL Svenska Miljöinstitutet ställt frågor till politiker, tjänstemän och sakkunniga hur en hållbar kollektiv båttrafik skulle kunna bli verklighet i Stockholm. De tillfrågade saknar framförallt en tydlig politisk plan och överenskommelser som sträcker sig över de politiska blocken. Om en fungerande båtpendling ska bli möjlig måste ansvariga politiker tro på att den har kapacitetshöjande effekt och därför är värd att satsa på.

Andra svar som kommit fram i samband med undersökningen visar att förbättringar måste göras på flera områden. För att kollektivtrafikens resenärer ska betrakta båtpendling som ett attraktivt alternativ måste båtarna gå snabbare och turerna bli fler. Både båtar och bryggor måste dessutom moderniseras och anpassas för att uppfylla de krav på miljöhänsyn, tillgänglighet och effektivitet som finns idag. Det behövs också nya regler gällande hastigheter och bränslen. Läs mer om diesel och miljöpåverkan: http://www.nboljor.se/ 

IVL Svenska Miljöinstitutet räknas som det äldsta institutet för miljöforskning i Sverige. Att ta fram framtidens miljölösningar och bidra till att lösa olika miljöproblem är deras uttalade målsättning. En länk till studien hittar du här: http://www.ivl.se/publikationer/publikationer/forutsattningarforenhallbarkollektivtrafikpavattenistockholmsregionen.5.1acdfdc8146d949da6dd06.html