Gå med oss på Fri Politik Östermalm i marchen mot ett bättre Östermalm, och ett bättre Stockholm. Vi kommer löpande artt publicera artiklar för att få politikernas uppmärksamhet, och se till att vi får igenom de förändringar som vi slåss för!

Om du känner att du kan hjälpa - Tveka inte att kontakta oss på val@fpostermalm.se och berätta mer! Redaktionen består av en grupp passionerade politikaspiranter med stora visioner och starka åsikter.